TriNorth levererar infotainment till Skistar

TriNorth Solutions har i ett gemensamt projekt med Skistar och Sälen Buss försett deras bussar med Mobitec Access och Ridango fordons IT plattform. Projektet utgör i första hand skid och badbussarna i Sälenområdet. Leveransen innebär att Skistar kan förse sina resenärer med Realtidsinformation inne i bussarna på Mobitec 19″ skärmar om nästa hållplats, avgångstider etc. […]