Kameraövervakning

Trivision -Livekameror för buss och kollektivtrafik för en trygg resa

Med mer än 1500 installerade kamerasystem i Svensk kollektivtrafik de senaste åren så borgar Trivision för trygghet och säkerhet för såväl resenärer som våra busschaufförer. Trivision CCTV system har redan sedan 2018 levererats med funktionen ”Livekameror” vilket innebär att varthelst ett Trivisionsystem finns installerat, oavsett generation, så kan våra kunder vid behov livestreama varenda ansluten kamera.

TriVision kameraövervakning bidrar till att minska risken för rån och överfall, hotfulla situationer och vandalism. Att ha ett väl fungerande kamerasystem i era fordon skapar såväl en trygg arbetsmiljö som en trygg miljö för era resenärer. Trivision är systemet som hjälper er med allt detta!

Livestreaming

Samtliga Trivision system kan kopplas upp online med såväl bild och ljudöverföring i realtid, -sk. livestreaming. Trivision systemen positionerar sig också alltid med den inbyggda GPS modulen vilket underlättar för snabb utryckning vid akuta behov. Från trygghetscentralen kan man i händelse av larm, livestreama bussens alla kameror eller en enskild utvald kamera och därmed få full kontroll om vad som händer i bussen och vilka lämpliga åtgärder som ska vidtas. Självklart är allt material i högsta HD filmkvalitet och med ypperlig detaljrikedom oavsett dagsljus eller nattmörker.

Livestreaming är en väl etablerad teknik för Trivision systemen som under många år haft denna funktion inbyggd och tillgänglig för olika användningsområden..

GPS positionering i realtid

Samtliga Trivision system har inbyggd GPS vilket underlättar för snabb utryckning vid akuta behov. GPS positioneringen är även ett mycket bra stöd när inspelat material analyseras, olyckor och överfall dokumenteras m.m.  Trivision systemet kan även kopplas samman med tredjepartssystem för olika AVL lösningar och Fleet Management.

Vi har alla varianter och lösningar på kameraövervakning och förarstöd.

  • Fordonsanpassade kameror för buss, taxi och lastbil
  • Fasta system för garage och garageplan
  • Samtliga Trivision system är försedda med onlinefunktion, -sk livestreaming och GPS positionering

Med våra system får du en enkel hantering av inspelat material och kan även följa akuta händelser i dina fordon i realtid.

Våra system fabriksmonteras av samtliga marknadsledande busstillverkare men om så önskas så kan vi montera våra Trivisionsystem på plats hos er.

Förutom ren trygghetsövervakning  har vi mängder av lösningar för förarstöd och monitorering. Dödavinkeln kameror för ledbussar. ADAS och frontkamera, sk ”anti-kollisionskamera” för buss och lastbil att dokumentera säker körning. Backkameror, dörrkameror mm.

Behöver du hjälp och råd om hur ett bra system ska placeras för den bästa nyttan?  Skicka oss ritningar på ditt fordon så hjälper vi till att placera kamerorna optimalt! Här ser du ett exempel på hur ett av våra system kan placeras i en buss.

Blindspot förarassistans och smart camera

Med Trivision Blindspot kamera får föraren full kontroll över bussens döda vinklar. En extra viktig funktion med vår Blindspot kamera är att täcka den döda vinkel som uppstår på ledbussarnas högra sida i samband med vänstersväng. Detta är ett mycket uppskattat hjälpmedel som kan spara såväl liv (trängsel och stoj vid busshållplatserna) som kostnader. Blindspot ökar trafiksäkerheten genom att bussföraren varnas när det finns risk för kollision med oskyddade trafikanter. Blindspot förarassistans kan installeras separat eller som ett tillägg till befintligt Trivision system. Läs mer här om vårt blindspot system.

Taxisystem

Med Trivision taxisystem får alla i fordonet en trygg resa. Med det kompakta onlinesystemet får du inspelning av både bild och ljud i mycket hög kvalitet. Dessutom streamas all inspelning till fordonscentralen i händelse av larm.

Lastbil och trailersystem

Vad händer i släpet vid lastning och lossning, eller när du står parkerad för natten på en P-ficka efter E4:an? Med Trivision blir allt dokumenterat och därtill larmar systemet om onormala händelser inträffar. Helt enkelt en billig försäkring.