Vad händer i släpet vid lastning och lossning, eller när du står parkerad för natten på en P-ficka efter E4:an? Med Trivision blir allt dokumenterat och därtill larmar systemet om onormala händelser inträffar. Helt enkelt en billig försäkring.