Om Trinorth

TriNorth är en teknikleverantör för kollektivtrafik, entreprenad och fältoperativa företag

Vi har idag en stor del av Svensk kollektivtrafiks huvudmän som kunder och därtill de största trafikoperatörerna och de marknadsledande bussproducenterna. 

Ett noga utvalt sortiment av kvalitetsprodukter

TriNorth erbjuder ett noga utvalt sortiment av produkter från leverantörer som tillhör de ledande aktörerna inom sin respektive nisch. Vårt erbjudande utgörs av såväl standardkomponenter och system som av unika och  kundanpassade lösningar vilka tas fram i ett samarbete mellan kunden, TriNorth och producenten.

Goda kunskaper

En viktig del av erbjudandet är TriNorth´s goda kunskap och erfarenhet kring de produkter vi marknadsför och hur dessa kan användas i kundernas vardag. Därigenom får du som kund det bästa möjliga stöd i ditt val av produkter och lösningar.

Starka leverantörsrelationer

Våra leverantörer kommer huvudsakligen från Norra Europa men även till viss del Asien. TriNorth arbetar i nära samarbete med våra leverantörer för att skapa långsiktiga och starka relationer. Samarbetet präglas av lojalitet vilket innebär att TriNorth normalt inte marknadsför konkurrerande produkter från olika leverantörer.

Egen support och installationsorganisation

Utöver våra samarbetspartners supportorganisationer har TriNorth även en egen support och installationsorganisation. Vi har idag mer än 1500 TriNorth utrustade fordon anslutna till våra supportavtal. Vi har till det, mycket god vana att installera alla våra produkter och har ständigt personal ute på fältet för nya installationsuppdrag.

Våra produktområden

TriNorth´s erbjudande delas övergripande in i sex produktområden (Biljettering, Real time passenger information, Barnsäkerhet, GPS Fleet Management, Internet ombord & Kameraövervakning). Vi anpassar  våra erbjudanden utifrån kundens unika behov och efter vilka leverantörer/lösningar som passar in för samarbete för aktuell leverans.

Finansiering

Faktura 30 dagar vid köp, hyresavtal eller leasing, vad passar dig bäst? Vi erbjuder ett flertal olika finansieringslösningar där du alltid kan finna en modell som passar just dig och ditt företag bäst. Kontakta oss så berättar vi mer.