En Svensk systemintegratör för Kollektivtrafik

TriNorth har sedan starten 2010 en stor del av Svensk kollektivtrafiks huvudmän, Sveriges största trafikoperatörer och de globalt marknadsledande busstillverkarna som våra kunder och uppdragsgivare.

Våra produktområden

TriNorth´s erbjudande delas övergripande in i sex produktområden. 

Biljettering

Real time passenger information

Barnsäkerhet

AVL/ Fleet Management

Internet ombord

Kameraövervakning

Vi anpassar våra erbjudanden utifrån kundens unika behov och efter vilka leverantörer/lösningar som passar in för samarbete för aktuell leverans.

Systemlösningar för nu och framtiden

TriNorth erbjuder ett noga utvalt sortiment av produkter från leverantörer som tillhör de ledande aktörerna inom sin respektive nisch. Vårt erbjudande utgörs av såväl standardkomponenter och system som av unika och  kundanpassade lösningar vilka tas fram i ett samarbete mellan kunden, TriNorth och producenten.

Kvalitet i alla led

Våra leverantörer kommer huvudsakligen från Norra Europa och även till viss del Asien. TriNorth arbetar i nära samarbete med våra leverantörer för att skapa långsiktiga och starka relationer. Samarbetet präglas av lojalitet vilket innebär att TriNorth normalt inte marknadsför konkurrerande produkter från olika leverantörer.

Ekonomi och finansiering

Faktura 30 dagar vid köp, hyresavtal eller leasing, vad passar dig bäst? Vi erbjuder ett flertal olika finansieringslösningar där du alltid kan finna en modell som passar just dig och ditt företag bäst. Kontakta oss så berättar vi mer.

En väsentlig del av vårt erbjudande är vår gedigna erfarenhet kring kollektivtrafik och de lösningar vi tillhandahåller för denna och hur vi kan använda den erfarenheten för att optimera just din vardag!

Egen utveckling, support och installationsorganisation

Utöver våra samarbetspartners organisationer har TriNorth även en egen utveckling, support och installationsorganisation. Vi har idag mer än 1500 TriNorth utrustade fordon anslutna till våra supportavtal. Till det har vi mycket god vana att installera alla våra produkter och har ständigt personal ute på fältet för nya uppdrag.

Marinvägen 3, 856 33 Sundsvall

Westmans väg 7, 645 51 Strängnäs