Barnstol för buss

SIT safe -Smart bussbarnstol för de allra minsta

SIT safe ger en extra trygg resa i buss
-Även för våra minsta

Att åka buss är bland det säkraste sättet att transportera sig men om olyckan ändå är framme så kan det få katastrofala följder, framför allt om passagerarna sitter obältade.

Genom SIT safe integrerad barnstol för buss så sitter de allra minsta tryggt och säkert bakåtvänt i färdriktning med stöd för nacken och ordentligt fastspända.

Idag har de flesta av Huvudmännen krav på minst två integrerade bakåtvända barnstolar i bussar som trafikerar landsväg. SIT safe finns i de flesta bussar i sådan trafik i Sverige och Norge men även i Finland och Danmark. SIT safe promotas förresten av Svenska Institutet på deras Instagram

Bakåtvänt -En självklarhet

Till cirka fyra års ålder färdas barnet säkrast bakåtvänt. En bakåtvänd stol tar emot de våldsamma krafterna och skyddar barnets känsliga huvud och hals vid en kollision eller kraftig inbromsning. Små barn som åker i framåtvända barnstolar löper hela fem gånger högre risk att dödas eller skadas svårt jämfört med barn i bakåtvända bilbarnstolar. Därför ska du inte vända ditt barn för tidigt. Rekommendationen är att barn sitter bakåtvända så länge som möjligt, normalt tills de är ungefär fyra år.
(ref.: Transportstyrelsen)

I Sverige reser våra barn tryggt med SIT safe

SIT safe används idag av en majoritet av våra kollektivtrafikleverantörer och antalet bussar med SIT safe ökar kontinuerligt allt eftersom nya trafikavtal upphandlas.  För information om SIT safe finns i de bussar som trafikerar ditt område, kontakta din lokala aktör för korrekt information.

SIT safe är godkänd för fordonstyperna M1, M2 och M3.

Bälte på alla platser

I Sverige har vi regler som säger att alla som åker personbil, buss, lastbil, tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri eller tre- eller fyrhjulig moped med karosseri ska sitta på en plats med bilbälte om det finns en sådan plats, och använda bältet. Barn som är kortare än 135 centimeter ska använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för eller tillsammans med bilbältet. (ref.: Transportstyrelsen)

Enkel hantering

En fast monterad stol förenklar vardagen för alla. Med SIT safe i fordonet slipper du ta med din egna barnstol till bussen och vips så blir resan så mycket enklare och bekvämare. SIT safe unika utformning gör även att inget annat resenärsutrymme bortprioriteras. SIT safe tar ingen onödig extraplats och när SIT safe inte används av det lilla barnet så fungerar stolen som ett ordinarie vuxensäte.

Permanent installation

Med SIT safe unika och patenterade konstruktion får du en stollösning som är helt integrerad med dina övriga stolsrader. SIT safe är fast monterad i samma infästningar som fordonets övriga stolar.

SIT safe kan förses med samma klädsel som fordonets övriga stolar eller om man önskar, designas helt unikt och fristående. Det sistnämnda kan ha sina fördelar när man vill markera vart i fordonet den trafiksäkra och trygga SIT safe barnstolen är placerad.

I SIT safe får barnet alltid sitta tryggt i ett rent och trafiksäkert säte. Alla är nöjda med SIT safe i fordonet. SIT safe är alla småbarnsföräldrars och chaufförernas självklara krav på en funktionell och trafiksäker barnstol lösning i buss, taxi och tåg för att säkerställa en trygg resa och god arbetsmiljö.

Trinorth förstärker säkerheten i era bussar

Med Trinorth får ni all hjälp ni behöver för att kunna erbjuda era kunder maximal trygghet. Tillsammans kommer vi fram till den uppsättning stolar du behöver för dina bussar.

Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper dig med er SIT safe lösning. Ladda ner SIT Safe foldern här.

Så här fungerar SIT safe