GPS & körjournal

Ta kontroll över dina fältarbeten, fordon och körjournaler.

Elektronisk körjournal

Marknadsledande elektronisk körjournal med den senaste GPS-spårningsteknologin som uppdateras enligt Skatteverkets senaste krav. Passar för dig med servicebil, tjänstebil, förmånsbil och privatbil.

Få korrekt milersättning och alla resor fördelade på tjänsteresa och privatresa automatiskt. Vi utvecklare de senaste tidsbesparande uppdateringarna hela tiden som direkt blir aktiverade kostnadsfritt för alla kunder.

Ladda ner informationsblad här

Fleet management

Med fordonskontroll från Fleet Complete får du snabbt och effektivt överblick över bilarnas positioner och körrutter i realtid. Vår GPS-spårningsteknologi är anpassade så att du kan använda körjournalsenheterna oavsett storlek eller komplexitet i de uppgifter du har kopplat till fordonsparken. Det betyder allt från att spåra bilens GPS-position på Google-kartan, till mer avancerade rapportfunktioner och datarapporter som gör det möjligt för dig att verkligen dra nytta av den fulla potentialen i din bilpark.

Asset Management

GPS-baserade spårningslösningar och utrustningskontroll för användning på bilar, maskiner, containrar och annan värdefull utrustning. Ta kontroll över var bilar, maskiner och annan utrustning finns. Med vår lösning kan du övervaka lokalisering och rörelser i realtid, eller om en spårningsenhet flyttas utanför ett definierat område.

Uppdragshanterare

Vår GPS lösning är inte ”bara” en elektronisk körjournal som underlättar ert tjänstebilsanvändande.

I systemet har vi även vår uppdragshanterare som effektivt optimerar er verksamhet såväl kvalitetsmässigt som ekonomiskt och som används dagligen av hundratals företag runtom i Europa. Oavsett om  core business är transport, service, facilities eller andra fältoperativa tjänster så gör våra kunder mycket stora besparingar i sin organisation genom att de aktiverat vår uppdragshanterare. 

Kontakta oss idag så berättar vi mer.

Upp till 18 samtidiga moduler

Fordon

Under fordonsmodulen får du omgående exakt position för dina fordon och objekt och kan när som helst se aktuell hastighet och färdriktning.

Med ett klick följer du den färdväg som fordonet använder sig av just nu. Anger du datum och tid för ett tillfälle bakåt i tiden som du vill granska så får du upp detaljerad information på kartan. För tydlighetens skull är start, stopp och delmål markerade i olika färger.

Övriga funktioner under fordonsmodulen är bland annat -uppspelning av färdväg, -adressökning, -planera din färdväg och mät avståndet, -passiv objektspositionering och mycket annat.

KPI

I dag finns det en enorm mängd data i världen men nyckeln till att använda data i din verksamhet är inte den enorma datamängden, utan istället smart analys och överskådliga presentationer. 

Det är därför Ecofleet har en unik KPI-modul. KPI eller ”Key Perfermance Indicator” är en verksamhetsparameter som används till att utvärdera framgångsfaktorer och optimera din organisation.

Vad du än önskar få indikationer om rörande din vagnpark så hjälper systemet dig. Du ställer in dina KPI:er och får omgående en överblick över alla indikatorer. Varje KPI har en färgkod. Grönt betyder bra resultat, orange är medelbra och rött betyder dåligt.

Resor

I din inloggning ser du fordonets position i realtid och skapar även statistik för resan.

Redan inom några minuter efter resans avslut finns statistik och rapporter färdiga. Bland mycket annat finns start och stoppadresser, avstånd, tidsåtgång, ståtider, maxhastighet och medelhastighet.

All denna information samlas under resemodulen och gör det mycket enkelt att därefter skapa din egen elektroniska körjournal.

Körjournal

Alla med tjänstefordon vet vilket jobb och tid det krävs för att fylla i en komplett körjournal manuellt.

Vår GPS lösning sköter den dokumentationen automatiskt åt dig! Systemet registrerar mätarställning, kalkylerar GPS data, noterar färdvägar, arbetsuppdrag, tidpunkter osv. Systemet kan även kalibreras så att uppdragen alltid hamnar i rätt kolumn, tjänst/privat, helt automatiskt!

Vårt GPS system uppfyller Skatteverkets krav om vad en körjournal ska innehålla för information och skapar korrekta rapporter.

Utgiftshanteraren

Utgiftshanterare hjälper dig hålla ordning på kostnaderna kring ditt fordon. 

Bränslenotor, servicefakturor, däckinköp, förbrukning, trängselskatt, leasingkostnader mm. Allt samlat under kostnadsmodulen. Skapa därefter enkelt rapporter för ekonomi och analys.

Genom att notera alla omkostnader får du fullständig kontroll kring din fordonsekonomi.

Heads up / Påminnelsemodul

Påminnelsemodulen hjälper dig att enkelt hålla ordning på dina service och underhållsintervaller. 

I modulen för påminnelser sätter du enkelt upp larm om när det är dags för besiktning, service, reparation etc. När det är dags så får du ett sms och/eller mail om vilket fordon som avses och vad som ska göras.

Påminnelser kan triggas genom datum, mätarställning, maskintimmar, intervaller mm. Allt kan sedan följas upp och rapporteras vidare.

Fordonsenheter

Med vår OBD enhet kommer du omgående igång med din automatiska körjournal . Plugga in OBD enheten i bilens uttag och sedan är du igång! Helt enkelt en supersnabb ”gör det själv” insats som inte behöver kosta en krona i installationsarbete.

Vill du ha fast installerad enhet så finns det med.

Enkel installation, massa funktioner

Fast installation ger dig mängder av funktioner

ID06 identifiering, tjänste/privatknapp, startspärr, bränslestöldslarm, nyckellös dörröppning, alkolåskoppling mm mm. Med våra fast installerade enheter täcker vi de flesta behov kring dina behov av GPS styrd fordonshantering!

Vi minskade vår bränsleförbrukning med 12%

”Vår bränsleförbrukning har minskat med 10-12% efter att Fleet Complete GPS-enheterna installerades. Den främsta orsaken är att vi har kunnat eliminerat onödig ””stjärn körning”” och därför uppnått en smartare planering. Med mer än 50 bilar innebär det en besparing som tydligt märks. Vi har också reducerat vårt CO2-utsläpp signifikant. Vi upplever en markant snabbare responstid och med till exempel spruckna vattenrör betyder det att följdskador vid vattenläckor blir väsentligen mindre.”

John Jensen
Rörmokare

ID06 förarverifiering

Från den 1 januari 2016 är det obligatoriskt att ha en elektronisk personalliggare på byggarbetsplatser i Sverige där projektet överstiger fyra prisbasbelopp. Liggaren ska vara elektronisk och innehålla personuppgifter om alla arbetare på platsen och Skatteverket kommer att kunna göra oanmälda besök för att kontrollera att lagen följs.

För att underlätta din vardag finns vår Elektroniska körjournal med föraridentifiering via den anställdes ID06 kort. På så sätt behöver den anställde endast ett kort för alla sina identifieringar och körjournalen blir därmed ännu enklare att hantera. Kontakta oss så berättar vi mer om hur ni ansluter era fordon till vår Elektroniska körjournal med ID06.

Logbook,  -elektronisk körjournal som förenklar din vardag 

– Med logbook får du exakta körjournaler som följer Skatteverkets regler

– Resorna registreras helt automatiskt

– Kategorisera dina resor snabbt och enkelt

– Komplettera enkelt i körjournalen – direkt i telefonen eller på webben

– Enkel montering (OBD) som är lätt att göra själv

– Välj direkt om körningen är privat eller i tjänst

 
Läs mer om Skatteverkets krav på körjournal här

Kontakta oss för att ansluta dina fordon till vår GPS lösning för en enklare vardag och kunna genomföra stora besparingar.

Digital körjournal

GPS körjournal för din telefon

Idealt kommunikationsverktyg för effektivisering av arbetsflöden mellan kontor och anställda på språng. Fleet Complete mobile finns att ladda ner på såväl Google Play som App Store.

Skicka uppdrag från datorn direkt till de anställdas smartphones och få live uppdateringar på uppdragen med rapporter, signaturer och bilder direkt till ditt CRM-program.

Vagnparken kunde reduceras med 22%

”Systemet har erhållit den nödvändiga informationen för att fatta beslut kring optimering av de körda rutter samt antal bilar. Av 9 bilar kunde en sparas in, en annan kunde ersättas med en elektrisk cykel och potentialen för optimering har med all sannolikhet inte utnyttjats maximalt än. De anställda använder numera inte dyrbar arbetstid till att fylla i körjournaler eller andra liknande dokument. Dessutom har systemet erhållit viktig insyn i form av information om den faktiska längden på medborgarbesök, raster, körtid med mera.””Systemet har erhållit den nödvändiga informationen för att fatta beslut kring optimering av de körda rutter samt antal bilar. Av 9 bilar kunde en sparas in, en annan kunde ersättas med en elektrisk cykel och potentialen för optimering har med all sannolikhet inte utnyttjats maximalt än. De anställda använder numera inte dyrbar arbetstid till att fylla i körjournaler eller andra liknande dokument. Dessutom har systemet erhållit viktig insyn i form av information om den faktiska längden på medborgarbesök, raster, körtid med mera.” 

Skanderborg Kommun

Körjournal direkt i mobilen

Få en komplett körjournal direkt i din telefon. Med Ecofleet mobile appen hanterar du enkelt din körjournal och kan dessutom lätt utöka funktionerna att t.ex även gälla uppdragshantering som säljarbeten, installations och servicejobb, m.m. 

Med Ecofleet mobile appen så kan organisationen optimeras och uppdragen kan enkelt registreras och fördelas på mest effektivast sätt. Kontoret har därmed alltid aktuell status på alla sina uppdrag och uppdragstagare. Kontoret kan även göra mallar som uppdragstagarna enkelt fyller i genom sina smartphones. Exempel på god nytta kan till exempel vara i förbindelse med kvalitetskontroll av installation, bud till kund – eller för att räkna ut den mest optimala rutten för dagen för att reducera körning samt spara tid för uppdragstagaren.

Samarbetspartners för våra GPS system

TriNorth Solutions har ett antal samarbetspartners runt om i Sverige dit du som kund tryggt kan vända dig när du vill aktivera våra GPS system för dina fordon och företag. Kontakta oss för mer information.