Passagerarräkning

Med TriNorth automatisk passagerarräkning har ni alltid full kontroll

TriNorth optimerar er verksamhet

Genom att se hur många som reser kollektivt, vid vilken tidpunkt och på vilka turer så underlättas ert arbete väsentligt. Att kunna ta ut vägledande statistik om var och när på- och avstigningar verkligen sker, är något som verkligen ger er möjlighet till att optimera linjenätet. Att därtill trafikledningen kan få information om ombordfaktor i realtid möjliggör snabba åtgärder när behov uppstår.

Följ era flöden i realtid

Genom TriNorth automatiska passagerarräkning så håller ni er uppdaterade i realtid över antalet in-& utpasseringar. På så sätt kan er trafikledning direkt se om en tur är överbelastad och i behov av förstärkningsbussar.

Ombordfaktor i realtid - En trygghetsfråga

Eftersom TriNorth passagerarräkningssystem är uppkopplat mot våra servrar i realtid så har trafikledning och anslutna informationssystem alltid aktuell information om hur många som befinner sig på bussarna vid det givna tillfället. Information som idag är viktigare än någonsin.

Se mönster och agera

Genom att våra system har aktiv GPS-positionering så har ni alltid tillgång till var fordonet befinner sig vid tiden för mätning. Data synkroniseras sedan med linje/tur/omloppsinformation för att ge en god inblick i var flest på- och avstigningar sker – i form av linje, tur och hållplats/stationer. Med detta data kan era trafikplanerare lättare följa upp beläggningen på olika turer och optimera linjenätet.

Så fungerar TriNorth passagerarräkning

I fordonet installeras en passagerarräknare över varje dörr som sammankopplas med TNS Fleet gateway.

Passagerarräknaren består av en 3D kamera som räknar passagerare på väg in och ut ur fordonet.

Systemet samlar in data från passagerarräknarna och sänder tillsammans med räknade på och avstigningar in tid, GPS-position, linjenummer, turnummer, omlopp m.m. via det mobila nätet till TNS Fleet server. Allt detta sker i realtid.

I TNS Fleet server kan ni sedan endera hantera ert data direkt, alternativt samköra det med annan tredjepartsdata i separata analysverktyg.

Gemensamt för alla varianter är att systemen är molnbaserade, fordonens position och ombordfaktorn presenteras i realtid, historik och rapporter kan tas ut i en mängd format och systemen kan integreras med tredjepartsapplikationer.

Vi har helt enkelt en lösning som passar allas ekonomiska förutsättningar och specifika behov.

Hur funkar det

I fordonet installeras en kontrollenhet samt passagerarräknare över varje dörr. Vi sammankopplar räknarna med fordonets dörrgivare för att inte räkna passagerare när det inte är aktuellt. Passagerarräknaren läser av via en slags kamera om passagerarna är på väg in eller ut ur fordonet. Systemet samlar därefter in mätningarna från passagerarräknarna och sänder data, som tid, GPS-position, linjenummer, turnummer, omlopp m.m. via det mobila nätet till systemets molnbaserade server. Allt detta sker i äkta realtid. I vår server kan sedan våra kunder endera hantera sitt data direkt, alternativt pushar vi informationen vidare till kundens eget system.