TriNorth

Partners

Starka samarbetspartners ger trygga helhetslösningar.

Noga utvalda produkter & samarbetspartners

Med TriNorth som samarbetspartner är din trygghet att vi alltid erbjuder dig Top-notch lösningar inom vårt gebit. Till det lägger vi enormt stor vikt kring valet av våra produkter och samarbetspartners. Vår strategi är att endast samarbeta med de bästa och som vet att leverera de högkvalitativa produkter och lösningar vi och våra kunder förväntar sig.

Här nedan följer ett urval av våra noga utvalda samarbetspartners.

Hanover Displays

Hanover Displays har designat och tillverkat passagerarinformationssystem för kollektivtrafiken sedan 1985. Deras globala huvudkontor, FoU och tillverkningsanläggningar är baserade i Storbritannien med dotterbolag i Australien, Frankrike, Spanien, Tyskland, Italien och Hongkong. De har också en andra produktionsanläggning i Chicago, Illinois för den amerikanska marknaden, och representanter över hela världen.

NMI Safety System

NMI Safety System Producent av unika barnsäkerhetslösningar och handikappanpassningar till buss och taxi. SIT safe är en av NMI unika patenterade lösningar med sin integrerade bakåtvända barnstol för buss och taxi.

Ridango

Ridango är en Estländsk systemutvecklare och global leverantör av biljettsystem och realtidsinformationssystem. Vi har jobbat med Ridango sedan 2012 och är dess partner för Sverige.

Fleet Complete

Fleet Complete anses idag vara en av världens snabbast växande telematikleverantörer och hjälper dagligen kunderna med marknadsledande mobila molnbaserade lösningar inom fleet management, elektronisk körjournal, spårningsteknik och uppgiftshanteringslösningar.

Inhand

Inhand är ett högteknologiskt företag som specialiserat sig på design och tillverkning av  M2M & IoT-hårdvara och lösningar med högklassig prestanda och kvalitet för den globala marknaden.

Bussinstallation

Bussinstallation är ett företag med stor erfarenhet av installationer i olika fordon som under de senaste åren specialiserat sig på installationer av olika system för bussar.

Vistaplus

Vistaplus är en global leverantör av kvalitetsprodukter kring publika skylt och digitala skärmlösningar. Med Vistaplus levererar vi skräddarsydda lösningar för alla behov.

NTF

NTF har en bred kompetens inom området barn och trafik och erbjuder konsumentupplysning, informationsinsatser och certifieringsutbildningar för professionell rådgivning.

Länsförsäkringsgruppen

LF Länsförsäkringsgruppen består av 23 självständiga länsförsäkringsbolag i samverkan. Varje bolag ägs av sina sakförsäkringskunder och agerar på sin egen geografiska hemmaplan, nära sina kunder.

Vissi

Vissi Redovisningstjänster, effektivisering och ekonomisk konsultation. Med Vissi Consulting har du en trygg partner för dina företagsekonomiska förehavanden.

Fordonskontroll

Fordonskontroll är ett webbaserat system som riktar sig till företag, kommuner, landsting och myndigheter med fordonsflottor, stora som små. Systemet ger användaren en god överblick och kontroll över samtliga fordon.

Svensk Kollektivtrafik

Svensk Kollektivtrafik är en bransch- och intresseorganisation för de regionala kollektivtrafikmyndigheterna och länstrafikbolagen i Sverige där TriNorth är associerad medlem