Installation

Vi kan installation.

Rätt person på rätt plats

Rätt installerat och med återkommande underhåll fungerar dina systeminvesteringar klanderfritt och får dessutom en än längre livslängd.

Vi installerar och bedriver underhåll av alla våra egna systemlösningar men även på flertalet tredjepartssystem som PC-lösningar för fordon och biljettsystem. Med vår gedigna erfarenhet inom installation av PC-system och elektronik i tunga fordon garanterar vi rätt person på rätt plats.