SSAB använder Ecofleet GPS med Foxguard alkolås

Vi kan stolt meddela att SSAB numera använder sig av TriNorths Ecofleet GPS lösning för att köra sina alkolås online. Med detta kan SSAB HR snabbt fånga upp eventuella problem och hjälpa till att åtgärda dem redan i ett tidigt skede.

Genom att koppla samman Alkolåset med Ecofleet GPS stöd så får du två funktioner i ett. Dels ett komplett Fleet Management system med kontroll över fordonsflottan med ett starkt kostnads och tidsoptimeringsverktyg. Dels ett trafiksäkerhets system med starka HR incitament i och med Alkolåsfunktionen som i händelse av ej ok blåsning, så larmas personalansvarig via SMS och mail om fordon och position och kan därmed fånga upp problemet med ens.

Behöver din organisation också en komplett GPS-Alkolås lösning? Kontakta TriNorth så berättar vi mer om du snabbt kommer igång.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar