Barnstol för buss

SIT safe -Trygga resan för små barn 

Att åka buss är bland det säkraste sättet att förflytta sig i trafiken. Men när olyckor händer kan det få katastrofala följder, framför allt om passagerarna sitter obältade. Tyvärr har bussbranschen inte varit lika framåt som personbilsbranschen med att erbjuda ett säkert resande, även för våra allra minsta.  Nu finns det dock en lösning genom den unika och integrerade barnstolen SIT safe och som fler och fler huvudmän kravställt trafikoperatören att förse sina bussar med.  Med SIT safe så färdas barnet alltid bältat och bakåtvänt färdriktningen,  vilket innebär maximal trygghet och säkerhet för barnet enligt alla kända normer och rön.

Bakåtvänt är tryggt

Till cirka fyra års ålder färdas barnet säkrast bakåtvänt. En bakåtvänd stol tar emot de våldsamma krafterna och skyddar barnets känsliga huvud och hals vid en kollision eller kraftig inbromsning. Små barn som åker i framåtvända barnstolar löper hela fem gånger högre risk att dödas eller skadas svårt jämfört med barn i bakåtvända bilbarnstolar. Därför ska du inte vända ditt barn för tidigt. Rekommendationen är att barn sitter bakåtvända så länge som möjligt, normalt tills de är ungefär fyra år.
(ref.: Transportstyrelsen)

Bälte på alla platser

I Sverige har vi regler som säger att alla som åker personbil, buss, lastbil, tre- eller fyrhjulig motorcykel med karosseri eller tre- eller fyrhjulig moped med karosseri ska sitta på en plats med bilbälte om det finns en sådan plats, och använda bältet. Barn som är kortare än 135 centimeter ska använda bilbarnstol, bälteskudde eller annan särskild skyddsanordning för barn i stället för eller tillsammans med bilbältet. (ref.: Transportstyrelsen)

Enkel hantering

En fast monterad stol förenklar vardagen för alla. Med SIT safe i fordonet slipper du ta med din egna barnstol till bussen och vips så blir resan så mycket enklare och bekvämare. SIT safe unika utformning gör även att inget annat resenärsutrymme bortprioriteras. SIT safe tar ingen onödig extraplats och när SIT safe inte används av det lilla barnet så fungerar stolen som ett ordinarie vuxensäte.

Godkänd för flera fordonstyper

SIT safe är godkänd för fordonstyperna M1, M2 och M3.

Var reser du tryggt med SIT safe i Sverige

SIT safe används av ett antal kollektivtrafikleverantörer runt om i Sverige. Kontakta din lokala aktör för att se så att även dina bussar är utrustade med barnsäkerhetslösningen SIT safe. Här nedan följer ett urval av där du finner SIT safe i bussarna. Under 2019 kommer ytterligare ett antal huvudmän förse sina bussar med SIT safe och vi återkommer löpande med mer information.

Värmland

Samtliga linjer (exklusive Karlstad stadstrafik) har i sina ordinarie bussar 2 st SIT safe stolar installerade.

Örebro 

Här finner du information om vilka busslinjer som Örebro län trafikerar med SIT safe försedda bussar.

Kalmar 

Här finner du information om vilka busslinjer som Kalmar län trafikerar med SIT safe försedda bussar.

 

Under 2019 …

… kommer SIT safe även finnas tillgängligt i Södermanland, Västmanland, Jönköpings län och Jämtlands län. Fler län står på antågande och vi uppdaterar ständigt sidan för information om detta.

 

Permanent installation

Med SIT safe unika och patenterade konstruktion får du en stollösning som är helt integrerad med dina övriga stolsrader. SIT safe är fast monterad i samma infästningar som fordonets övriga stolar.

SIT safe kan förses med samma klädsel som fordonets övriga stolar eller om man önskar, designas helt unikt och fristående. Det sistnämnda kan ha sina fördelar när man vill markera vart i fordonet den trafiksäkra och trygga SIT safe barnstolen är placerad.

I SIT safe får barnet alltid sitta tryggt i ett rent och trafiksäkert säte. Alla är nöjda med SIT safe i fordonet. SIT safe är alla småbarnsföräldrars och chaufförernas självklara krav på en funktionell och trafiksäker barnstol lösning i buss, taxi och tåg för att säkerställa en trygg resa och god arbetsmiljö.

Vi förstärker säkerheten i dina fordon

Hos oss får du all hjälp du behöver för att kunna erbjuda dina kunder maximal trygghet. Tillsammans kommer vi fram till den uppsättning stolar du behöver för dina bussar.

Kontakta oss så berättar vi mer och hjälper dig med din SIT safe lösning. Ladda ner SIT Safe foldern här.

Youtubevideo som demonstrerar hur SIT safe fungerar: