Krav på gång om bakåtvända barnstolar i bussar

Det kan bli aktuellt att ställa krav på bakåtvända barnstolar i bussar som går i upphandlad trafik. 

Lars Nordqvist verksamhetsansvarig på NTF Sörmland säger i en radiointervju att 99 procent av oss skulle aldrig ge sig ut på en 90-väg obältade i bilen, så varför skulle man sätta sitt barn i den här situationen i en buss?

Ett antal kollektivtrafikmyndigheter i landet ställer redan idag rutinmässigt i sina upphandlingar krav på barnstolar i sina bussar. Dock finns det ännu en stor skara av landets kollektivtrafikmyndigheter som ännu inte kravställer säkerhet för våra minsta när de ska åka kollektivt, något som känns väldigt märkligt då fullgoda skydd finns att tillgå sedan många år tillbaks.

TriNorth SIT safe integrerad barnstol finns idag installerade i samtliga regionbussar i Värmland, majoriteten i Örebro län regionbussar, Kalmar län regionbussar samt de flesta av Norges regionbussar. Därtill är de kravställda i Jämtlands nya trafikkontrakt, Svealandstrafikens regionbussar samt på pilot hos Skånetrafiken. SIT safe säkerställer en rygg resa för alla barn under 4 år.

Dela artikeln på sociala medier

Rekommenderade artiklar