Hansabuss AS Estland nyttjar Ecofleet Greendriving i sina 100 bussar

Hansabuss AS har i ett led att minska sina driftskostnader och öka komforten för sina resenärer, installerat Ecofleet GPS stöd med GreenDriving i deras 100 bussar. Hansabuss AS är mycket nöjda med den statistik som Ecofleet GPS GreenDriving förser dem med i den dagliga och helt automatiska rapporteringen från GPS systemet. Med den statistik som Ecofleet GreenDriving genererar […]