Passagerarräkning

Få en tydlig bild om var och när flest på- och avstigningar sker, med TriNorth automatisk passagerarräkning

Genom att se hur många som reser kollektivt, vid vilken tidpunkt och på vilka turer så underlättas trafikplanerarnas arbete väsentligt.  Att kunna ta ut vägledande statistik om var och när på- och avstigningar verkligen sker, är något som verkligen ger en möjlighet till att optimera linjenätet. Att därtill trafikledningen kan få information om ombordfaktorn i realtid möjliggör snabba åtgärder för denna när behov uppstår.

Följ hur många som kliver på och av, var och när – I realtid

Genom TriNorth automatiska passagerarräkning så håller trafikledningen sig uppdaterad i realtid över antalet in-& utpasseringar. På så sätt kan trafikledningen direkt se om en tur är överbelastad. För att undvika stora köer och förseningar, kan de därför agera snabbt och tillhandahålla fler fordon.

Ombordfaktor i realtid -En trygghetsfråga

Eftersom TriNorth passagerarräkningssystem är uppkopplat mot våra servrar i realtid så har trafikledning och anslutna informationssystem alltid aktuell information om hur många som befinner sig på bussen vid givna tillfället. En information som idag är viktigare än någonsin.

Se var och när

Genom att våra system alltid har aktiv GPS-positionering så får ni tillgång till var fordonet befinner sig vid tiden för mätning. Datat synkroniseras sedan med linje/tur/omloppsinformation för att ge en god inblick i var flest på- och avstigningar sker – i form av linje, tur och hållplats/stationer.
Med detta data kan trafikplanerarna lättare följa upp beläggningen på olika turer och optimera linjenätet.

Så fungerar TriNorth automatisk passagerarräkning

TriNorth erbjuder automatisk passagerarräkning i ett antal olika varianter, beroende på våra kunders behov av övriga funktioner. Vår automatiska passagerarräkning kan fås helt stand alone med ”enbart” räkning. Den kan också fås tillsammans med Ridangosystemet där även biljettering och realtidsinformation för resenärer ingår, eller varför inte tillsammans med vårt kameraövervakningssystem TriVision. Vi kan även leverera automatisk passagerarräkning med Luminator MAW system.

Gemensamt för alla varianter är att systemen är molnbaserade, fordonens position och ombordfaktorn presenteras i realtid, historik och rapporter kan tas ut i en mängd format och systemen kan integreras med tredjepartsapplikationer.

Vi har helt enkelt en lösning som passar allas ekonomiska förutsättningar och specifika behov.

Hur går det till

I fordonet installeras en kontrollenhet samt passagerarräknare över varje dörr. Vi sammankopplar räknarna med fordonets dörrgivare för att inte räkna passagerare när det inte är aktuellt. Passagerarräknaren läser av via en slags kamera om passagerarna är på väg in eller ut ur fordonet. Systemet samlar därefter in mätningarna från passagerarräknarna och sänder data, som tid, GPS-position, linjenummer, turnummer, omlopp m.m. via det mobila nätet till systemets molnbaserade server. Allt detta sker i äkta realtid. I vår server kan sedan våra kunder endera hantera sitt data direkt, alternativt pushar vi informationen vidare till kundens eget system.

Kontakta oss så berättar vi mer.