Affärsidé

Affärsidé
TriNorth Solutions är en självklar teknikpartner inom – betal – informations- och säkerhetslösningar för kollektivtrafik, entreprenad och fältoperativa företag.

Vår styrka bygger på kombinationen av kunskap kring våra lösningar och förståelse för våra kunders behov. Som teknikpartner skapar vi ett värde genom att erbjuda teknisk kompetens, engagemang och ett noga utvalt sortiment av ändamålsenliga komponenter och systemlösningar.

Vision
Vi ska med vår kunskap, erfarenhet och behovsanpassade produkter bidra med verktyg och lösningar för att skapa en trygg arbetsmiljö, effektiv resursfördelning, högre intäkter för våra kunder samt en enklare vardag för deras anställda och kunder.