Smarta tekniklösningar för
persontransport och entreprenad

Biljettsystem

Med det molnbaserade och unika biljettsystem Ridango är det enkelt för dig att erbjuda dina kunder ett gränslöst resande. Genom en smart korthantering får du en blixtsnabb validering av resekortet. Dina kunder och chaufförer upplever därför den mest komfortabla påstigningen någonsin. Genom våra öppna gränssnitt blir det extremt enkelt att integrera länsöverträdande samarbeten. Ridango biljettsystem jobbar i sann realtid och passar utmärkt för såväl huvudman som privat operatör. Ridango biljettsystem är ett Androidbaserat system för smart integration som tillåter dina kunder att betala sina resor med mobiltelefonen, på nätet, i matbutiken, på resecentret och i bussen. Självklart finns även alla grundläggande funktioner som skyltstyrning, utrop och realtidsinformation integrerat som standard i Ridango biljettsystem.  

Passagerarinformation

Smarta informationskanaler underlättar resenärens vardag och lockar fler att resa kollektivt. Med dynamiska informationssystem på stationer, plattformsområden och ombord på fordon förenklar TriNorth flödet i kollektivtrafiken. Vi levererar allt från kompletta informationssystem till enskilda destinationsskyltar, infotainment, tidtabellsskärmar och realtidsinformation för webb och mobil. Med oss får dina kunder en komplett och effektiv lösning för en komfortabel resa.

Säkerhetssystem

Aktiva säkerhetssystem skapar trygga miljöer och ger resenärer och medarbetare möjlighet att vistas i säkra och skadefria omgivningar. En trygg och ren atmosfär attraherar fler att resa kollektivt och minskar dina kostnader för skadegörelse. Våra säkerhetssystem används för såväl skydd mot hot, våld och förhindrande av olyckor i trafiken som säker information kring resandemönster i dina fordon. Vi levererar tekniklösningar som barnstol, passagerarregistrering, kameraövervakning, alkolås och brandskydd för fordon.

Installation

Rätt installerat och med återkommande underhåll fungerar dina systeminvesteringar klanderfritt och får dessutom en än längre livslängd. Vi installerar och bedriver underhåll av alla våra egna systemlösningar men även på flertalet tredjepartssystem som PC-lösningar för fordon och biljettsystem. Med vår gedigna erfarenhet inom installation av PC-system och elektronik i tunga fordon garanterar vi rätt person på rätt plats.    

Service och support

Upptäck fel i tid och undvik onödiga kostnader. Med våra fullserviceavtal säkrar du upp kvaliteten och funktionaliteten i dina systemlösningar och undviker onödiga kostnader som följd av systemfel. Vi erbjuder kompletta serviceavtal samt enklare servicelösningar för enstaka reparationer. Det kan vara fleråriga avtal med helhetsansvar för systemfunktionen till enkla tillgänglighetsavtal med löpande fakturering utifrån påkallade uppdrag. Vi har i dag mer än tusen kontrakterade fordonssystem i vår servicehantering runt om i Sverige.

GPS & Elektronisk körjournal

En GPS-lösning underlättar och effektiviserar arbetet för såväl dig som för din personal och håller dig dessutom uppdaterad om var dina fordon och maskiner befinner sig. Bättre kontroll på dina fordon ger vinster i form av säkrare transporter, bättre uppföljning av kvalitet och möjlighet att informera kunder i god tid vid eventuella driftstörningar. Med Ecofleet GPS-tracking för fordon och smartphone får du snabbt och enkelt en lösning som kostnadseffektiviserar ditt arbete och ger en nöjdare kundkrets och högre intäkter.